Activitat Educativa

CALENDARI LECTIU 2024-2025

Dies de lliure elecció de centre: 4 de novembre de 2024, 3 de març de 2025 i 2 de maig de 2025.

El nostre centre

El Col·legi Jesús Maria és un centre privat-concertat que, partint d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, s'ofereix a totes les famílies de l'entorn per col·laborar en l'educació integral dels seus fills.

Té com a titular la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors i s'acull als concerts econòmics promoguts per l'administració educativa (Govern de les Illes Balears) per tal de poder estar a l'abast de tots aquells que, lliurament, s'hi vulguin atansar.

Disposa d'un ideari educatiu (Caràcter Propi) i resta oberta i en constant comunicació amb la realitat plural de la societat que l'envolta a fi d'anar acomodant la seva proposta educativa a les demandes i necessitats de la mateixa.

La comunitat educativa es sent compromesa amb la realitat cultural, el coneixement de la qual es considera pas previ i necessari per obrir-se a la diversitat de cultures i entorns propis del món actual.

Finalment, la nostra escola, compromesa amb la persona, pretén despertar-li tots aquells valors que l'han de mostrar d´una manera justa i solidària, reflexiva i conscient, segura i satisfeta, responsable i compromesa amb ella mateixa, amb els altres i amb l'entorn.

L'alumnat del nostre centre porta uniforme escolar des de 4t d'infantil (3 anys) fins a 4t d'ESO. Podeu comprar-lo a la TENDA VIRTUAL 🛒

En el següent enllaç trobareu els dos tipus d'uniforme que porta l'alumnat i quan pot dur-lo. TIPUS D'UNIFORME.


Oferta educativa

Actualment al Centre s´ofereixen els següents cicles educatius

2n cicle d'infantil (4t EI; 5è EI i 6è EI)

Creixement en harmonia

Descobriment i exploració de l'entorn

Comunicació i representació de la realitat

Llengua anglesa

Religió catòlica


1r cicle (1r i 2n EP), 2n cicle (3r i 4t EP) i 3r cicle (5è i 6è EP)

Coneixement del medi natural, social i cultural

Educació artística: plàstica i música

Educació física

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

Llengua anglesa

Matemàtiques

Religió catòlica

Educació en valors cívics i ètics (només 3r cicle)

1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.

Biologia i Geologia

Educació Física

Educació plàstica, visual i audiovisual

Física i química

Geografia i Història

Llengua castellana

Llengua catalana

Llengua anglesa

Llengua alemana

Matemàtiques

Economia

Ètica

Música

Cooperació i treball a la comunitat

Igualtat de gènere

Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació

Ciències aplicades

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Projectes

Llatí

Religió catòlica

Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà (8:00 a 14:00)

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Comunicació empresarial i atenció al client

Operacions administratives de compravenda

Empresa i administració

Informàtica

Tècnica comptable

Llengua anglesa

Formació i orientació laboral

Operacions administratives de recursos humans

Tractament de documentació comptable

Empresa a l’aula

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Gestió petit comerç

Formació en centres de treball

ACTIVITATS COMERCIALS

Gestió Compres

Informàtica

Formació i orientació laboral

Màrqueting activitat comercial

Dinamització punts de venda

Tècniques de magatzem

Llengua anglesa

Venda tècnica

Serveis atenció comercial.

Comerç electrònic

Processos Venda

Formació en centres de treballProposta educativa

L'alta Direcció del Col·legi "Jesús Maria" es compromet a treballar d'una manera coherent per tal de superar, d'entrada, qualsevol requisit formal exigit pel Sistema de Gestió de la Qualitat i a gestionar els seus processos de manera efectiva per tal d´avançar-nos a través de la millora contínua a les  exigències dels nostres clients sense perdre de vista el nostre entorn social, cultural i la necessitat de creixement sostenible.

Es compromet també a realitzar aquesta tasca comptant amb el suport indispensable de l'equip humà que forma la nostra Comunitat Educativa i del carisma de l'ideari dels centres de les Missioneres dels Sagrats Cors caracteritzat per donar una formació integral d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món que, entre altres coses, es comprometi amb la pervivència dels recursos naturals per a les generacions futures.

 

La Directora General


Funcions de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Les mares i pares del nostre centre estan afiliats i organitzats en la seva corresponent associació per, i en col·laboració amb la Direcció y el Claustre de Professors, organitzar, promoure i subvencionar actes culturals i esportius, excursions, etc...

La Associació de Mares i Pares constitueix un element essencial a la dinàmica del centre, per això la importància de que al matricular al seu fill/a en el centre, també els pares entren a formar part de manera solidària a la nostra Associació.

Amb motiu de canalitzar les relacions dels pares amb el Centre i el Consell Escolar, us donam seguidament la relació dels membres que pel present curs escolar formen part de la junta de Govern de l'associació i que està a la vostra disposició per quantes consultes, queixes o suggeriments tingueu a bé fer-nos arribar.

 

També us volem assabentar que la Junta es reuneix el segon dilluns de cada mes, d'octubre a juny, a les 20:30h, a la Biblioteca del Centre.

Per últim, i per afavorir la comunicació de les mares i pares amb l'AMPA posam a la vostra disposició aquesta direcció de correu electrònic:

ampa@ccjesusmaria.comPodreu trobar més informació visitant la seva plana web: https://ampajesusmaria.es/ca/inicio-catala/