Pastoral

PLA DE PASTORAL 

2023-2024

L'activitat pastoral constitueix l'essència del col·legi, per això l'acció pastoral esdevé una dimensió fonamental de la nostra acció educadora.

No podem concebre un col·legi de les MM. SS. CC. sense el compromís explícit d'anunciar el missatge de Jesús. Tampoc podem concebre el nostre col·legi com un col·legi públic de primària o un IES que consideren l'activitat pastoral complementària i per tant, prescindible en la formació integral i acadèmica de l'alumnat.

Tenim les nostres senyes d'identitat pròpies que deriven del caràcter propi de la Congregació. Aquestes senyes d'identitat, aquesta concepció vital ha d'impregnar tota la nostra activitat educativa. La dimensió pastoral no es duu a terme solament a actes exclusivament religiosos o a una casta de religió, sinó també i en diferent mesura, a tota la comunitat educativa.

Tenint en compte que el col·legi és cristià ha d’anunciar explícitament el missatge de Jesús i ha de fer-ho amb diversos actes i celebracions per a tot l'alumnat i per als pares, en què poden assistir de manera voluntària, però sempre respectats per tota la Comunitat Educativa.

Aquest projecte es basteix del Pla de Pastoral comú de tots els centres de les MM. SS. CC., per aquest motiu en aquest document es contempla una oferta molt concreta d'acció pastoral que respecta les conviccions i situacions personals de tots, per la qual cosa, animam i convidam tota la comunitat educativa a participar i implicar-se en la tasca evangelitzadora.

PLA DE PASTORALCURS 2023-2024 (1).pdf