Circulars i documentació de centre

PEC LOMLOE 22-23.pdf
RRI 2023-24 APROVAT CONSELL ESCOLAR.PDF
PLC 2023-2024.pdf
CC JESÚS MARIA - PDC.pdf