Procés ESCOLARITZACIÓ EI-EP-ESO 24/25

Llistat definitiu al procés ordinari d'admissió d'EI, EP i ESO per al curs 2024-2025

Llista_Admissió EI,EP,ESO_Definitiu.pdf
Llista_Admissió EI,EP,ESO_Definitiu_Segones.pdf

CALENDARI DE  MATRICULACIÓ:

Les famílies d'infantil poden sol·licitar expressament la llengua de primer ensenyament en el moment de la matriculació. 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A ALUMANT MENOR DE 14 ANYS

MENORS 14. FULL MATRICULACIÓ_2024-25.pdf

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A ALUMANT MAJOR DE 14 ANYS

MAJORS DE 14. FULL MATRICULACIÓ_2024-25.pdf

Accediu a tota la informació del procés clicant aquí

La Titularitat del centre, amb el vistiplau del Consell Escolar, ha decidit atorgar 0.5 punts a l'alumnat escolaritzat a escoletes de 0-3 autoritzades (només per al procés d'admissió de 4t Educació Infantil).

FUTLLETO_INFORMATIU_24-25_CAT.pdf
Circular uniforme 22-23.pdf

DONACIONS VOLUNTÀRIES

Palma, juny de 2024

Benvolgudes famílies,

Amb gran entusiasme em dirigesc a vostès, per fer un reconeixement al seu altruisme i generositat per les aportacions voluntàries rebudes de part seva. 

El nostre centre depèn de generosos col·laboradors com vostès, els quals fan possible que puguem dur a terme les tasques de manteniment i millora de les nostres instal·lacions. 

En els darrers anys hem pogut acabar de reformar l'aula de 3 anys, arreglar la teulada del centre, adquirir equipament didàctic necessari per al departament d’orientació, realitzar millores i equipaments de les aules, equipar el centre amb xarxa wifi potent per a l’ús òptim dels chromebooks i mantenir el centre en les condicions adequades perquè, tant el personal docent com no docent, puguin desenvolupar la seva tasca de la millor manera en benefici del que més ens interessa, els nostres alumnes. 

Durant aquest curs hem rehabilitat els banys de l’alumnat de primària del carrer Balmes i també hem rehabilitat espais comuns com la paret del pati gran. 

En aquests moments està en procés de rehabilitació la façana del centre del carrer Guillem Galmés. 

Tenim molts més projectes en ment, com realitzar una reforma integral de les instal·lacions del passadís de 4 i 5 anys, millorar l’aïllament tèrmic, reformar els espais comuns, que ben segur, podrem dur a terme gràcies als diners que tan generosament vostès estan aportant. 

És per això que una vegada més us volem fer arribar el nostre agraïment i la nostra voluntat de continuar formant junts la comunitat del CC Jesús Maria.

Rebeu una cordial salutació,

Per a sol·licitar places fora de termini heu d'adreçar-vos a les oficines d'escolarització de la Conselleria.

Oficina d’Escolarització de Palma

C/Ter, 16, planta baixa

(Edifici Alexandre Rosselló i Pastors)

07009 Palma (Polígon Son Fuster)

Tel.: 971 17 60 99 / 971 17 77 68 / 971 17 78 00 (ext: 66359, 66361)

oficinaescopalma@dgplacen.caib.es