GESTIB

Alta usuari gestib

El centre funciona amb l’aplicació acadèmica del GESTIB per justificar faltes d’assistència, visualització de notes, informes d’avaluació, enviament de circulars, autoritzacions sortides escolars… És importantíssim que la tengueu donada d’alta i que la reviseu cada dia.

Els pares i mares que heu canviat alguna dada (telèfon, mail, direcció, NIE per DNI), i teniu problemes per accedir a la plataforma, heu d’enviar novament la sol·licitud al correu info@ccjesusmaria.com

Els pares i mares que han perdut la contrasenya (o ha caducat) heu de seguir el següent enllaç i reiniciar-la vosaltres mateixos:

http://suportgestib.caib.es/2020/01/03/canvi-de-contrasenya-per-pares-i-mares-dalumnes/

En cas de necessitar el formulari de sol·licitud de compte d'usuari l'adjuntam a continuació:

Imprés sol·licitud pares/mares