Principi de Curs 24-25

Presentació de la reunió de matrícules noves

Juliol CC JESÚS MARIA PRESENTACIÓ GENERAL PRINCIPI DE CURS 24-25

INFORMACIONS PER AL CURS 2024-25

Benvolgudes famílies,

Després de fer-los una salutació molt cordial i amb l’objectiu de preparar el proper curs 2024/25 esperam la seva col·laboració en les següents informacions i normes que són d’interès general i de compliment IMPRESCINDIBLE.

1. HORARI. L’horari durant tot el curs serà:

E. Infantil.- De 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres durant tot el curs.

E. Primària.- De 8:30h a 13:30h de dilluns a divendres durant tot el curs.

ESO.- De 8:00h a 14:00h de dilluns a divendres durant tot el curs.

FP.- De 8:00h a 14:00h de dilluns a divendres durant tot el curs.

2. SERVEIS. El centre disposa dels següents serveis:

• Assistent tècnic educatiu (ATE). Ampliam la dotació de personal ATE concedida per la conselleria per ajudar a les aules d’infantil i primària. D’aquest servei es beneficia tot l’alumnat ja que, a més personal, més atenció individualitzada, emocional i acadèmica.

• MENJADOR de 13.30 a 15.30h. Tiquet diari. El dia que l’alumne/a quedi a dinar s’haurà de fer la compra del corresponent tiquet a la tenda online del centre https://www.ccjesusmaria.com entre les 15h del dia anterior i les 9.15h del mateix dia. També mantenim la possibilitat de fer la compra dels tiquets mensuals per avançat. Aquells tiquets comprats i no fets servir sense avís, no podran ser retornats.

• ESCOLETA MATINERA a partir de les 7.30 a 8.30h per a les famílies que per motiu d’horari de treball no tenen amb qui deixar els seus fills/es. El tiquet s’haurà de comprar a la tenda online del centre https://www.ccjesusmaria.com entre les 15h del dia anterior i les 9.15h del mateix dia. També mantenim la possibilitat de fer la compra dels tiquets mensuals per avançat. Aquells tiquets comprats i no fets servir sense avís, no podran ser retornats.

• Guàrdia de 13.30 a 14h i reforç educatiu de 15:30 a 16.30h. El tiquet s’haurà de comprar a la tenda online del centre https://www.ccjesusmaria.com entre les 15h del dia anterior i les 9.15h del mateix dia. També mantenim la possibilitat de fer la compra dels tiquets mensuals per avançat. Aquells tiquets comprats i no fets servir sense avís, no podran ser retornats.

• ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. La informació referent a les activitats extraescolars se’ls transmetrà a l’inici de curs a través de l’aplicació del GESTIB.

• ASSEGURANÇA METGE: Una quota anual per cobrir els possibles accidents escolars. L’alumnat podrà sol·licitar aquest servis fins al 30 d’octubre.

3. UNIFORME: És d’ús obligatori (inclòs l’abric fins a 2n d’ESO) i es vendrà per la nostra tenda online https://tenda.ccjesusmaria.com/ i a McYadra. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i amb una cinta per penjar. A la web del centre podeu trobar la normativa d’ús de l’uniforme. L’incompliment de l’uniforme és motiu de falta, així com consta al nostre reglament de règim intern. L’alumnat de CGFM no fa ús de l’uniforme, per la qual cosa, conscients com som del tipus d’ensenyament i ambient que vostès desitgen per els seus fills/es, ens permetem suggerir-los col·laborin amb nosaltres amb la finalitat d’evitar que determinades modes, poc respectuoses i gens adequades al tipus de centre en el qual ens trobam i que puguin pertorbar el nostre estil d’educació.

4. LLIBRES DE TEXT I ALTRE MATERIAL.

• Educació Infantil: Els infants NO han de portar MOTXILLES NI MALETES. Tan sols han de dur la bosseta de roba del centre marcada amb el seu nom per portar-hi el berenar.

• Els llibres es podran adquirir al centre el 3, 4 i 5 de setembre (de 9 a 18h) prèvia reserva a Reserva-llibres-curs-24-25 a la tenda virtual. L’alumnat de 3 anys farà la reserva en formalitzar la matrícula. Les famílies d’ESO podran adquirir el paquet de llicències els mateixos dies entrant a la tenda on-line de l’escola. Si fan la reserva dels llibres la quantia se’ls descomptarà del total, entenent-se com un fraccionament de la quantia total.

• Podeu consultar el llistat de llibres a la web del centre a partir de la darrera setmana de juny.

• L’alumnat de primària no ha de portar motxilla amb rodes perquè potenciam l’ús de la motxilla lleugera i pesa més amb rodes que sense.

• AGENDA (EP/ESO): S’ha d’adquirir l’agenda del centre ja que és una eina necessària per a l’organització personal de l’alumnat. Serà gratuïta per a tots aquells/es alumnes que comprin tots els llibres de text al Centre.

• Aconsellam no comprar el material escolar (EP/ESO) sense haver consultat abans amb el respectiu professorat del curs 24/25. Les llistes de material també seran publicades a la web la darrera setmana de juny.

• CFGM: Els llibres es poden adquirir en qualsevol llibreria. Els títols i editorial corresponents a cada grup estaran exposats a la nostra pàgina web www.ccjesusmaria.com

5. PUNTUALITAT. La puntualitat és un objectiu a assolir i s’adquireix amb l’hàbit. Per aquest motiu és imprescindible que els seus fills/es siguin PUNTUALS a classe.

6. L’alumnat no ha de dur objectes de valor ni quantitats excessives de diners, ja que no ens podem responsabilitzar de la seva pèrdua. L’alumnat tampoc han de portar juguetes, ja que a les classes es disposa de material suficient. Us recordam que l’ús del mòbil està prohibit dins tota l’escola i a les activitats complementàries que facem fora d’ella.

7. En benefici del bon funcionament de les classes, demanam que el moment de les ENTRADES I SORTIDES de l’alumnat d’Educació Infantil de 3 anys es faci d’una manera BREU I ORDENADA. Els acompanyants de tot l’alumnat de 4 i 5 anys d’Educació Infantil i d’Educació Primària els deixaran a la PORTA DEL PATI a les 08.30h. En cas de voler fer una consulta als tutors/tutores pregam demanin cita per a una tutoria mitjançant el gestib. El dia d’entrevistes se’ls indicarà a l’inici de curs.

8. HORARI D’OFICINA D’ESTIU: Les oficines del centre romandran TANCADES entre el 29 de JULIOL i el 30 d’AGOST ambdós inclosos. Totes les persones que necessitin ser ateses durant l’estiu podran enviar un correu electrònic a (info@ccjesusmaria.com).

9. COMENÇAMENT DEL CURS 2024/25. El curs escolar començarà, si Déu ho vol, dia 11 de setembre a les 8:30h per a Educació Infantil (l’alumnat de 3 anys rebrà instruccions de com fer els dies d’adaptació a la reunió de principi de curs) i Primària, i a les 11:00h per a ESO. L’alumnat de CFGM començaran el 20 de setembre a les 11:00h.

10. CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS PRESENCIAL AL CENTRE.

Els comunicam que durant el mes de setembre es duran a terme reunions informatives sobre el funcionament dels diferents cursos. Volem insistir en la conveniència de la vostra assistència ja que els assumptes a tractar són de gran importància per al bon desenvolupament del curs.

3 anys: 3 de setembre a les 17.30h

4 anys: 4 de setembre a les 16h

5 anys:  4 de setembre a les 16h

1r EP: 4 de setembre a les 17.30h

2n EP: 4 de setembre a les 17.30h

3r EP: 5 de setembre a les 16h

4t EP: 5 de setembre a les 16h

5è EP: 5 de setembre a les 17.30h

6è EP: 5 de setembre a les 17.30h

1r ESO: 16 de setembre a les 16h

2n ESO i 3r ESO: 23 de setembre a les 16h

4t ESO: 30 de setembre a les 16h

Administració i comerç: S’informarà als alumnes una vegada hagi començat el curs.


Palma, juny del 2024

UNIFORMITAT

La uniformitat és obligatòria al nostre centre a les etapes d'INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO.

Us adjuntam l'uniformitat DEL CENTRE en cada cas:


Podeu fer la COMPRA DE LA UNIFORMITAT A LA NOSTRA TENDA WEB.  👉🏻CLICAU 👈🏻

Sempre avisarem per GESTIB de quan hi haurà canvi en la uniformitat.

Atentament,

E. Directiu