Caràcter Propi

Caràcter propi de les Missioneres dels Sagrats Cors.pdf